Πλήρης Εξωτερική Ανάθεση Λογιστηρίου

Η SBS Financial Consultants αναλαμβάνει την πλήρη λογιστική και φορολογική εκπροσώπηση της εταιρείας στις αρχές, ανεξάρτητα από τον τόπο τήρησης του λογιστηρίου. Αυτή η υπηρεσία είναι σχεδιασμένη να δίνει στους ιδιοκτήτες και διευθυντές, ελευθερία κινήσεων και άνεση, καθώς το σύνολο των λογιστικών υποχρεώσεών τους έχει καλυφθεί από την εταιρεία μας. Μια τέτοια επιλογή δίνει την ευκαιρία στη διοίκηση να αφιερώσει το χρόνο της σε δράσεις αποδοτικότερες για την επιχείρηση. Αυτή είναι η ιδανική λύση για όσους είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις οικονομικές και λογιστικές απαιτήσεις, όπως οι νέες επιχειρήσεις, όπου συχνά δεν είναι πλήρως ενημερωμένες σχετικά με το Ελληνικό οικονομικό και φορολογικό πλαίσιο.

GreekEnglish