Ποιοι Είμαστε

18559263_shrinked

Η SBS Financial Consultants είναι εταιρεία Οικονομικών και Φορολογικών Συμβούλων και συνεργάζεται με συνδεδεμένες εταιρείες σε Ελλάδα,  Ρουμανία, Κύπρο  και  Ηνωμένο Βασίλειο. Προσφέρουμε υπηρεσίες στους εξής τομείς:

Η εταιρεία μας μετατρέπει την πείρα και τη γνώση της σε αξία για τους πελάτες της, προσαρμόζοντας αυτή την αξία πάντοτε στις ανάγκες των πελατών, με σαφή και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η SBS Financial Consultants διαθέτει άδεια λειτουργίας από το αρμόδιο Υπουργείο.

GreekEnglish