Συχνές Ερωτήσεις

Πως μπορώ να επικοινωνήσω με το γραφείο σας?
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε μέσω e – mail στο info@sbsfc.com είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 9246028
Είμαι κάτοικος εξωτερικού και θέλω να λύσω ένα φορολογικό μου πρόβλημα. Πως μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί σας;
Το γραφείο μας σας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες μας, μέσω Skype ώστε να λυθούν όλες οι απορίες πάνω στο πρόβλημά σας.

Που, μπορώ να σας βρω ;
Η SBS Financial Consultants αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει λογιστικές και φορολογικές υποθέσεις στην Ελλάδα , Ρουμανία , Κύπρο και Μεγάλη Βρετανία με συνδεδεμένες επιχειρήσεις .
Πόσο θα μου κοστίσει μια πιθανή συνεργασία με την εταιρεία σας;
Η κοστολόγηση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε, εξαρτάται από το χρόνο υλοποίησης του ,καθώς και από το βαθμό δυσκολίας του .

Πώς μπορώ να υποβάλλω δήλωση Φ.Π.Α / Φ.Μ.Υ μέσω TAXISnet;
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α /Φ.Μ.Υ από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet .
Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση ΦΜΥ να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
Πως φορολογείται ένα Έλληνας κάτοικος εξωτερικού;
Βάση του κώδικα φορολογίας εισοδήματος όλοι όσοι κατοικούν στο εξωτερικό, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων βάση εσωτερικής νομοθεσίας, άνω των 183 ημερών φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποχτούν στην χώρα μας, και όχι για το παγκόσμιο εισόδημα τους. Βασική προϋπόθεση όμως για να ισχύσει αυτό, είναι να έχουν δηλώσει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. την μεταβολή της κατοικίας τους και την χώρα που πλέον κατοικούν.
Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλω αν είμαι κάτοικος εξωτερικού σε χώρα χωρίς σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας;
Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι αντίγραφο της Δήλωσης Εισοδήματος εάν προβλέπεται κάτι τέτοιο στη χώρα προέλευσης ή βεβαίωση από φορολογική αρχή της χώρας προέλευσης από την οποία να προκύπτει το παγκόσμιο εισόδημα του φορολογουμένου.

Αν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου από τα δύο αυτά δικαιολογητικά τότε χρειάζεται πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από δημόσια αρχή της χώρας προέλευσης (π.χ. δήμος), του ιδίου, αλλά και των μελών της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα), προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρός δεσμός του φυσικού προσώπου με τη χώρα προέλευσης.

Από που μπορώ να βγάλω Α.Φ.Μ ;
Για ημεδαπά φυσικά πρόσωπά: από το τμήμα μητρώου, της Δ.Ο.Υ κατοικίας σας, με το έντυπο Μ1 και με φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας και βεβαίωση κατοικίας ( μισθωτήριο ή τίτλο κτήσης).
Για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: από το τμήμα μητρώου, της Δ.Ο.Υ κατοικίας σας, με το έντυπο Μ1 και με φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και με την άδεια παραμονής σας (για κατοίκους τρίτων χωρών) και φωτοτυπία του διαβατηρίου σας ή της ταυτότητάς σας για υπήκοους χωρών – μελών Ε.Ε
Για αλλοδαπούς υπήκοους : από το τμήμα μητρώου, της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού για το νομό αττικής, θ’ Θεσσαλονίκης για το νομό Θεσσαλονίκης και της πρωτεύουσας κάθε νομού για την υπόλοιπη Ελλάδα, με το έντυπο Μ1 και με φωτοτυπία του διαβατηρίου σας ή της ταυτότητάς σας αν είστε μέλος της Ε.Ε

Πώς φορολογούνται εισοδήματα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή;

Πρώτα εξετάζουμε τι προβλέπει η σύμβαση αποφυγής της διπλής φορολογίας του εισοδήματος που τυχόν ισχύει, μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους με την Ελλάδα. Αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό ή δεν υπάρχει σύμβαση, τότε το εισόδημα που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή προστίθεται στα υπόλοιπα εισοδήματα και φορολογείται .

GreekEnglish