Σύσταση και Λύση εταιρειών

Η διαδικασία σύστασης αλλά και λύσης μια εταιρεία αποτελούν χρονοβόρες διαδικασίες. Η SBS Financial Consultants αναλαμβάνει να διαχειριστεί και να επιβλέψει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη σύσταση νομικών προσώπων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου και τις φορολογικές αρχές σε:

 • Ελλάδα
 • Ρουμανία
 • Ηνωμένο Βασίλειο και
 • Κύπρο

road-908176_1920

Μετά από τη σύσταση του νομικού προσώπου, η SBS Financial Consultants σας παρέχει τη δυνατότητα σύνταξης οργανογράμματος και σχεδιασμού εγχειρiδίων για κάθε λειτουργία των οικονομικών και λογιστικών τμημάτων.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Καθορισμό αρμοδιοτήτων και σχεδιασμό εγχειριδίων για καίριες θέσεις σε κάθε τμήμα.
 • Βοήθεια στην Επιλογή Λογισμικό
 • Προσλήψεις και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων που απαιτούνται
 • Εποπτεία των Οικονομικών και Λογιστικών τμημάτων
 • Αξιολογήσεις εργαζομένων και τμημάτων
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών
GreekEnglish