Υπηρεσία Οικονομικών-Λογιστικών Συμβούλων

tax-1351881

Για τις εταιρείες που δεν επιθυμούν να αναθέσουν πλήρως το Λογιστικό τους Τμήμα, η SBS Financial Consultants προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες οικονομικών και λογιστικών συμβούλων, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και οργάνωσης, όπως οι εξής:

  • Κατάρτιση και στελέχωση του λογιστικού τμήματος για να εξασφαλιστούν έμπειροι άνθρωποι με τα κατάλληλα προσόντα σε αυτές τις θέσεις.
  • Επίβλεψη του Λογιστικού τμήματος
  • Φορολογική Εκπροσώπηση στις  Αρχές
  • Σύνταξη οικονομικών και λογιστικών σχεδίων και οργανογραμμάτων
  • Καθορισμός και περιγραφή αρμοδιοτήτων για καίριες θέσεις και σύνταξη σχετικών εγχειριδίων
  • Σύνταξη εγχειριδίων για κάθε λειτουργία στο πλαίσιο των οικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης και εσωτερικού ελέγχου
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προσαρμοσμένων Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών με βάση τον προϋπολογισμό, την ευθύνη και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας.
GreekEnglish