Εσωτερικός οικονομικός έλεγχος

Η SBS Financial Consultants αναλαμβάνει να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να διαχειριστεί τον εσωτερικό λογιστικό και οικονομικό έλεγχο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 

Ο οικονομικός έλεγχος περιλαμβάνει:

  • Τον έλεγχο της οργάνωσης του λογιστικού και οικονομικού τμήματος της επιχείρησης
  • Τη σαφή περιγραφή αρμοδιοτήτων και ρόλων για αυτά τα τμήματα
  • Την παροχή βασικών εγχειριδίων δράσης για αυτά τα τμήματα
  • Ομάδα ειδικών που αναλαμβάνει και εκτελεί τον έλεγχο γρήγορα και με ακρίβεια
  • Αξιολόγηση εγκυρότητας των προτάσεων που θα σας παρέχουμε
  • Εκπλήρωση όλων των Νομικών και Φορολογικών απαιτήσεων
  • Αξιολόγηση προσωπικού και οικονομικών διαδικασιών της επιχείρησης

 

GreekEnglish