Υπηρεσίες

10781976_shrinked

Στη μακρά της διαδρομή, η SBS Financial Consultants δημιούργησε καθημερινές λύσεις στον φορολογικό τομέα και στην οργανωτική δομή μιας επιχείρησης. Η εταιρία μας είναι περήφανη καθώς πρώτη εισήγαγε στην Eλληνική αγορά:

• Τον εσωτερικό οικονομικό έλεγχο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
• Την αναλυτική οικονομική μελέτη και ανάλυση οργάνωσης μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων.
• Σήμερα, η SBS Financial Consultants συνεχίζει να καινοτομεί, προσφέροντας τις υπηρεσίες της στους ακόλουθους τομείς:
• Εκπροσώπηση Ελλήνων του Εξωτερικού και Αλλοδαπών
• Επιχειρηματικές Λύσεις
• Εσωτερικός Οικονομικός Έλεγχος
• Αξιολόγηση Επενδύσεων
• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Σύσταση Επιχειρήσεων, Έρευνα και Αξιολόγηση Αγοράς
• Εκτίμηση Επενδυτικών Ευκαιριών

GreekEnglish